jaro na úpatí Karmelu

supizmus

V zahradě rozkvetly jabloně.
 V jejich korunách to teď bzučí jako v úlu.
Trávník je posetý pampeliškami
a na stonky květin dopadají paprsky slunce.
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.