Nedělní/nácviky/smrti

egil

Táta nám předvádí,
                jak dokáže koňskými žíněmi
podřezat zděděné housle.

Sladký a teplý
         zatéká do našich uší –
předsmrtný křik.

Dřevěný strunatec
                    přisátý na hrdlo člověka:
táta ho podřeže, a pak mu vyvrhne neznělé srdce...
Ještě však – na čtyři – tluče.

A najednou jako když utne.

Na stolku noty,
               před chvílí žité –
nyní jen zevrubný nekrolog.

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.