PROSTOR pro 100 r

moorgaan

..kdysi jsme si na gymnáziu takhle nějak hráli, připadalo nám celkem zábavný - možná to bude i pro Vás..
                         start    -     r                                                                                                                                   / starter /

                         malé    -     r                                                                                                                                    / malér /

                          ještě   -     r                                                                                                                                   / ještěr /

                                        r    -   a ne „c“                                                                                                              / ranec /

                          páte   -     r                                                                                                                                   / páter /

                                        r    -   furt                                                                                                                      / Erfurt /

                                         r    -  a  né  brambory                                                                                       / rané brambory /

                          zase   -     r                                                                                                                                 / zaser ! /

                          singl   -     r                                                                                                                                 / Singler /

                                  x  -    r                                                                                                                                      / kráter /

                           stop  -     r                                                                                                                               / stoper /

                          ..........................................................................

                  

                         podzimní    r    - osa                           

                                  pro   r   -    a  dost  ...                                                                         / podzimní rosa pro radost /      

 

                              doubl    r r                                                                                                                       / doubler /

                                           r. r.                                                                                                                      / R.U R./


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.