Opouštění

Pomerančová

starý plot nese rez
odevzdaně
únavou naklání se
a barva
prýská

osleplá okna:
jenom prach jsme

domu se dlouho
stýská

na druhém sloupku
rudě hoří růže

ještě i v šípcích
bude hřát...
dokud ji zima
šeptem
nepřemůže


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.