předpracovní úvaha

aleš-novák

s díky za inspiraci satannášovi


přemýšlel jsem

včera

cestou do práce

  

jaká by asi byla

s Evou

evakuace ?

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.