Heroes

qwiff

Nezapomeň králi
- Tvé srdce hoří jako
krajina osvícená sluncem
v dáli.
Nezapomeň králi
- lvové s trofejemi
leží pod stejným nebem
ale tíha jejich pout
je přivedla k Tobě.
Nezapomeň králi
- hrdinové nosí Ti oběti
svých vítězství
a Ty je složíš do dějin
jako důkaz své přítomnosti.
Zhlédni na ubožáky jako
Stvořitel na Tvou věc,
Tvé srdce je hravé a velké
Tvá číše stále plná
a vzdávej jim tedy královskou úctu
jako oni Tobě čest.
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.