Po zvučném klapnutí následuje stav bezvědomí

pan chvojan

Dnes naposled poslouchám skřípání za skříní,

zítra Vás všechny pochytám do pastiček

se jménem, v barvách a známého tvaru

Vybrat si souřadnice pro rychlé umírání

(je jich tu několik, ještě víc k mání)

zkrátím vám hledání falešnou vůní

sám vydám se hledat své x a ypsilon

pro dnešek neúspěch

něco mi brání

snad rýma

ospalost

ochota k usínání
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.