Závory II

Jarmila Moosová Kuřitková

Píšťalka mráček bílé páry a už se šine mezi poli zdvíhá i spouští cestou šraňky mašinka jedna ze soukolí vagónky vezou pro mě dary: palčáky šálu beranici kožíšek čižmy k cestě sáňky v nížině malé nádražíčko lasturu z dlaní připomíná kožíšek v síni gaťky tričko sníh kolem ztál s ním všecka vina
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.