uvážlivá úvaha (speciálně pro vildu)

aleš-novák

jestli se tedy ještě neutopil :o)


stává se

že  se někdo

upískne

uřekne

  

může ale

váha

uvažovat ?...


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.