Porazili jabloň

foto

Ráz dva ráz dva

snazší by to bylo elektrickou pilou

rychlejší smrt pro jabloň

teď krvácí mízou

Proč?

Protože nesla malé plody?

Ne

protože její větve sahaly

až k sousedovi

. . .

A za to ji odsoudili


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.