vidět jinak

sidonia

tak hloupé
čekat na věci
ten čas byl a ticho

a nevyřčené

divit se že není po mém
po tvém
má snaha ublížit si
tobě pohledem

zavírat a ucpávat prahy
už taky nikam
nevede
a zahraniční červené
k nočnímu klopýtání
přítomnem

(vždy jak poprvé)

já pochopila jsem

ty věci, o nichž se nemluví

a pochopila jsem
že jednostrannost
ve všech vábeních

jako po tobě
plivat

láskou kamení
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.