Řeka

Šperk

V libeňském přístavu nedaleko doku zbláznil se tu tesař kdo ví a postavil chaloupku na kuřecím oku všichni se mu smáli když mariáš hráli než je všechny spláchla malá domu řeka
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.