Čínský básník Khou Sek doplňuje krajinu do estetické dokonalosti

Prosecký

Chuang qui - literární útvar oblíbený v období dynastie Tchang (618-906 našeho letopočtu).


Uplynulo už sedmkrát sedm týdnů

ode dne, kdy Khou Sek opustil středem cesty

bránu Zeleného Města.

Po jeho pravici tehdy kráčeli přátelé Du Mu, Wang Wei a Li He

Po jeho levici kráčeli přátelé Bai Pu, Xu Xiake a Ji Yun.

 

Du Mu byl ubit hladovými vesničany nedaleko líné říčky Wiaong

Wang Wei se otrávil ze studny zastřešené černým topolovým dřevem

a Li He se smekl na skalnaté cestě a spadl do propasti, právě když se na blyštivé skále rozvíjel lotosový květ,

Jméno propasti vesničané odmítli Khou Sekovi prozradit.

Aby byla zachována symetrie,

na příštím noclehu u čajového altánu Lu Chan

se dobrovolně otrávil Bai Pu.     

 

Dalšího rána se Khou Sek zařadil mezi zbývající mladé básníky Xu Xiake a Ji Yun.

Xu Xiake jim opita zkaženým angreštovým vínem prozradila

že je žena

a následujícího dne Khou Seka opustila i s Ji Yunem.

Když vystoupil Khou Sek na hřeben Kavčích hor,

uviděl deset tisíc modrobílých  vrcholků zcela sám.

V údolí pod ním se rozkládala vesnice,

již hledal.

Říčka tekoucí od půlnoci k poledni křížila přesně uprostřed údolí říčku tekoucí od rána k večeru a na druhém břehu z ní zase vytékala. V každém z takto vytvořených čtverců stálo 40 domků.

Slovo dalo slovo a starosta příslíbil, že splní Khou Sekovo přání.

Přinesli z mořského pobřeží dva vzrostlé jilmy a zasadili jeden vpravo a jeden vlevo.

Rýžové pole se soutokem uprostřed osázeli žlutou rýží.

Letadlo Albatros přeletělo a zasypalo severovýchodní a jihozápadní čtverec vesnice červeným práškem.

Vesničané se shromáždili na protějším svahu a seřadili se vedle sebe tak, aby počáteční znaky jejich příjmení tvořily haiku.

 

Samotný Khou Sek si lehl v červených láptích a žlutém nátělníku na okraj zlatavého bambusového háje.

Rozřízl si krajinu břišní stříbrným nožíkem

a vytékající krev obarvila své okolí karmínově.

V tutéž chvíli se vzneslo třicet tisíc sýkorek a sestavilo v záři zapadajícího slunce obraz koule protnuté čtrnácti dlouhými šípy.       


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.