**KAR A VANA II.**

Štěpa z Hřibska

Někdo myslí na karavanu (velbloudů asi) a napíše ....KAR A VANA ....! Netuší, co tím v jiné mysli způsobí! Zaplaťpánbůh, že přemýšlíme každý jinak (snad je to i dobře): ....začne to jako "heroiana"... ,ale skončí to tím, že se nezabije. Kvůli tomu, že není nikdo, kdo by po něm od krve tu vanu umyl!


 

Ikaros toužil zmocnit se tě, ó Slunce…!

Hebkými křídly k mračnům se vznes´ …!

K doteku nebes potřeba přepevné vůle i víry!

Chybí-li, bezvládně zapadneš za řeckou mez!

 

Hodlá kar vystrojit, konstruktér Daidalos.

V srdce a ve spánky bolestí tepe mu žal…!

„Kdo za Styx tě odveze a  obolos navrátí zpátky!

 Koleno pro něj bych „statečně“ vrtat si dal!“

 

Bezvládně usedá v domácí  lázni,

horoucí voda  hřeje, zároveň chladí tu dlaň!

Ostrý střep hliněný - tvá ruka třese se,

Znenáhle zuřivý Charón pohrozí naň:

 

„Bídný jsi  člověče! Sobecký! Bez citu!

Doufáš, že „jen tak“ zadarmo z pelechu vstanu?

 Rozum ti uletěl?  Kdo myslíš, že bude po tobě...?

 Leštit a dočista „šůrovat“ zasr*nou vanu?!“

 

prosinec 2009


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.