Bez podpisu

Marcela.K.

Pacient může souhlas s hospitalizací projevit i ústně. V tom případě je nutný podpis svědka.


strachu se lesknou oči

seděl v hospodě

 po dvou pivech

spadl ze židle

a už se nepostavilúzkost nemůže pohnout pravou polovinou tělasouhlasím

kývne…

nadzvedá hlavu

aby mu přivázali kolem krku andělateď se rozhlíží po pokoji

a bojí…bezmoc leží naproti


u okna  váhá  vykoupení


jen vedle něho

na lůžku

čeká naděje

že zítra odjede domů

lesknou se mu oči

když  říká

děkuji

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.