V a n c o u v e r

alkáč

koukat na sky  

na dráma

slopat  whisky  

do rána

          


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.