**Zábavné rodinné konstelace aneb Píchá kámen ....?**

Štěpa z Hřibska

Rodinné konstelace: Metoda rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Jejich tvůrcem je Bert Hellinger. Metoda je používána v terapii a poradensví. Věnováno: Vladimírovi K. ze z Plzně.


 

Dopis čtenáře externímu poradci:

 

Časopis „Mužský rozhled duchovní“  25.2.2010

 

Milý Vladimíre, doslechnuv se o Vašem věhlasu rodinně-konstelačního  specialisty, obracím se tímto na Vás s naší rodinou konstelací. Příběh tento, ach,  je pro mne  tak nepochopitelně  komplikovaný až zašmodrchaný! Soudím, že k jeho rozpletení je třeba napnout všechny síly. I ty Vaše magické. Přestože  tento příběh, zdá se, patří  do  kategorie trillerů a znít  bude  spíš jako dětská  hádanka,  věřte- nevěřte, napsal ho sám nejkreativnější z kreativních ……..totiž Mistr Život.

 

Tak to je, myslím, na úvod vše. Poslouchejte, prosím!

 

 Bylo-nebylo, ale bylo………

 

Moje máma a Jardův táta se znají z  mládí a dokonce už skoro mysleli na veselku.

Jarda a já jsme proto skoro bratři.

Jarda je můj spolužák z gymplu a před x-lety jsem mu skoro „jednu“ natáhnul, protože jsme se ve stejný moment ucházeli o stejnou dívku.

Mám také jednu sestru, Jardovu skoro sestru.

Skoro Jardův  skoro švagr se jmenuje Baumaxa. Můj skoro švagr také.

(Kdo je Věrka Baumaxová?)

Píchá kámen skutečně cihlu?

 

Ve víře ve vaše neotřesitelné schopnosti a autoritu a v očekávání vaší pomoci

 

s úctou

 

J.Š.  Pardubice – Bělečko

 

 

Reakce čtenáře:

 

Tamtéž   5.3.2010

 

 

Už vím !!!!!! Věrka Baumaxová je skoro majitelka obchodního řetězce, kde ve stavebninách prodávají kameny i cihly.

Díky výše uvedené technologii výroby mají neuvěřitelně nízké výrobní náklady a tím pádem i neuvěřitelně nízké ceny obchodovaného stavebního materiálu.
A Xavier? Ten je tak skoro skoromilionář.


To jsem zvědav, co  z toho materiálu pan Kokoška V.  postaví :-)?


Krásnou dobrou......(noc), Skorobratříčku!

J.H.  Bělečko

 

 

Odpověď externího poradce čtenáři:

 

Ještě tamtéž  15.3.2010

 

Odpověď externího poradce Vladimíra K. ze z Plzně si netroufala etická komise i redakce  našeho časopisu uveřejnit v  obavách o ztrátu seriózního renomé  listu.

 

S omlouvou  všem našim pravidelným čtenářům

 

                   redakce časopisu „Mužský rozhled duchovní“ 

 

 

THE END


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.