Astrálka

papouch


Svírá mne pocit
že někdo mi chybí
svírá a zírá
jak oko rybí

 

Ten pocit svírací
vážím už na kila
prázdno se šíří, tak
kam jsi se ztratila?

 

Jak rád bych vyplakal
city své v dopise
Astrálko, krucinál,
Astrálko
          OZVI SE !!!


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.