m o m e n t

alkáč

První pokus s vázaným :-)


zmatení ptáci              zasněný kacíř             rty sloky zvrací          ráno se ztrácí

zpívali hymnu              potichu říhnul             na zemskou tíhu      a čas se pohnul  

která až krásně           a křičel básně            zlatavé třásně           zběsile rázně

dobyla nebe                jen tak pro sebe         slunce jež zebe        jenom pro tebe


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.