další jazykovědná úvaha

aleš-novák

a, e, i, o, u se mění, souhlásky zůstávají (trochu pomohla i němčina...)


venku je kalt

řekl kelt

vyhrnul kilt

vytasil kolt

a vznikl kult... 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.