Adamoluce

Danny

lově člověk oporu proti potvorům hledal věk co věk palec v opozici chce ti, opo, zíci že orba i tvorba je klenot i vor, ba kde cíl? zkusil hačnout proč a nač načnout původy a důvody realitu hacknout napsal si návody ty však neminou, plynou dále zdě děné Prokrustovými lóžemi de-fór-mované jako šp-rýmy této básně nám hermeneutika utíká
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.