Svatební

Marcela.K.

Ondrovi


Potkal jsem dívku
Už jinou nehledám
Spolu dnes kráčíme
do příštích  dnů…
Pevně ji obejmu
Potom jí pošeptám
Zazpívej miláčku
ať neprocitnu

Lítáme  ve snech
Padáme do něhy
Cinkáme smíchem
jak rolničkami
Zpíváme  písničku
o tom jak šťastní jsme
Navždy už spolu
…nikdy sami

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.