... hrob svého přítele jsem dlouho nemohl najít

Ó

jen vítr a suché listí
 v zafoukaných uličkách

a kytička co prochází smutným městem
 pro tebe

ruce se chvějí
 v záhonech květů září světélka naděje
 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.