strach

Pomerančová

Prší
do hltavé
voda má
neurčitou barvu

Tak rychle setmělo se
za okny tramvají
včera večer
studená světla
visela
nad hladinou
Vltavy

Na prstech zimu
počítám
v kapse
nemocnou vlaštovku
z papíru
dlaněmi protéká vzduch

Revizor v tramvaji
Neviděl mě
Jenom mě minul

A já si nesla
vlastní tmu
Napsanou v kapse

Dostavte se
Až pak Vám řeknem
bylo-li proč

Dny zpomalily
a studí jako
starý čaj
a přežívají
časosběrně

.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.