RŮŽE že by z JERICHA

blboun nejapný

Růže stykem trny píchá

ráda

znám její vůni

jsem kaktus …

nerad se holím

svítá

běž domů

škoda

láhev dopitá a tetřev už dávno

hluchým není

jen tě rád svlíká

z bezvědomí budeš bitá

do modra

a

tu já rád

mám ji pod okem

už mnohokrát … ale nevadí

mám tě rád

růže z inkognita


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.