Strašice Karla Vokáče 2011 - literární soutěž

jt

Soutěž bez věkových limitů (a finančního ohodnocení :-))


 

Strašice Karla Vokáče

Místní knihovna Strašice vyhlašuje IV. ročník literární soutěže prozaických textů a básní bez věkového omezení s uzávěrkou 20. 7. 2011.

Věk účastníků ani téma soutěžních příspěvků nejsou omezeny, soutěžící budou hodnoceni ve věkových kategoriích: do 18 let (B) a nad 18 let (A). Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oblasti prózy a poezie o max. rozsahu 5 stran, psané na stroji nebo na počítači, ve čtyřech vyhotoveních. Soutěž je anonymní, díla nepodepisujte, k textům přiložte zalepenou obálku s názvem soutěžní práce, dále se jménem autora, datem narození, adresou bydliště, telefonem a e-mailem. Na zvláštní list papíru uveďte, zda souhlasíte s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na honorář. Uzávěrka je 20. července 2011.

Adresa: Místní knihovna Strašice, 338 45 Strašice 652/II. Obálku označte heslem „Literární soutěž“ a doplňte kategorii, do které věkově patříte. Příspěvky zhodnotí odborná porota. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v druhé polovině měsíce října 2011. Všichni účastníci budou včas informováni.


převzato z http://www.czechlit.cz/souteze/strasice-karla-vokace/


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.