...a pak jsme počali

Lukáš Hanzl

...a pak jsme počali

zápasit spolu držíce se kol pasu

a Tys mi pravila „Nemůžeš zvítězit

nade mnou, proti mé nezlomné vůli.“

Já děl, že vzdát se mohu jen společně s Tebou,

ohnul tělo Tvé statečná dívko, jako by bylo tenký proutek.

A když se naplnil čas a má síla byla ta tam,

Tys něžně křísila mne v naději na nový zápas.

 

Bohové však rozhodli jinak…


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.