ZAS A ZAS

blboun nejapný

Obraz na konci Světa

trčící ruce nevěřících tváří

víčka hlodá čas

však živí ve své strnulosti

odměřují věčný předobraz

konci světla

v jednom z nás

zas

a

zas


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.