Otěže

oleandr

Na bedrech otěže štěstí
si hoví
a místo radosti a pocitu sounáležitosti
v neklidu těžce nalézá naplnění

byť plný jí
s bojem v čase
nenachází plnosti v chvíli
uvolnění
od vnitřního napětí

spjat okovy povinnosti
hledá dech
v dechu obojí rovnováhy
míří za rozvlněným snem
  
k cíli souběžně…


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.