Variace na Baudelaira

Morticia Adams


Co v životě nalezl jsem?

Nejčarovnější i nejkrutější sny,
lásky zklamané či potrhané šílícím světem,
naše ústupy, pochyby, milé výčitky,
touhy po čistotě a pády na podušky zla,
přiblížení se neviditelné řece smrti,
naši nudu, muka vášně, krutost i podlost,
hořké vzlyky beznaděje, ironie, pohrdání…Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.