Identická

xanti

nocí

toulající se autobus

vyhledává

spadlé Anděly z nebe

vyjímatelné žárovky krčící se z pod stínidel lamp

jistotu

jenž se pomalu vytrácí

žábu

která si jen tak

- mimoděk -

odskočila do rákosí

kde čeká

až zmizí ta

absolutní tíseň tmy


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.