Z vyjmenovaných slov.

Nami 99

Pásla se kobyla u mlýna,

nedaleko vísky.

Klopýtla býkovi o syna,

narazila si pysky.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.