Pohoř

Falka

 
Pohoř si
u mě
v ní
Pohoříš suše ty
údolím vlahým já
Jsme
úsměvní
Popelec dne
se obrací v prach
po hoři udolán
utíkáš hanbatý
s vráskami na patách

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.