na mostě Palackého

xanti

dešťové kapky 
stékaly po tváři 
spolu s těmi tvými 

noční chlad a hučící Praha 
tramvaje hrající rytmus kolejí 
a lidi 
jeden 
dva 
tři 

každý se může podívat 
vyvrátit si ten zajetý mýtus 
že 
chlapi nepláčou


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.