Zastav čas

Evženie Brambůrková

Stačí chvíli se vzdálit a o to krásnější je shledání.


Až přijdu zastav čas

přibij ručičky k hodinám

přibij je na poledne

nebo na půlnoc

vždyť přeci nezáleží nám

zda bude den

či temná noc.

Jedno teď vím hrozně moc

nepůjdem nikam pro pomoc.

Jen ty a já

jsme sami sobě velmoc

a cokoli navíc

by už bylo moc.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.