Okřídlenky (915)

Jarmila Moosová Kuřitková

 

Za oknem mého pokoje

cítím tvou siluetu

 

či to jen mráz mi maluje

směs divukrásných květů?

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.