Uprostřed mostu

CyNick

Uprostřed mostu
opřeni o zábradlí
krmíme racky
kouskama touhy
a slzama ptáka Fénixe
pro křídla tak zbytečná
v kleci bez klíče

Zazpívej...

Zazpívej
a slunce nad obzorem
posledním paprskem
škrtne o mříže
a v plamenech zhasne
to nejsmutnější ptačí blues

Pár kruhů na hladině
se rozplyne
nad prázdnou klecí
a jen smích racků
na tmavé obloze
a ohýnky tvých očí
prozradí
že hromádka tónů
v hrstičce popela
schované v tvé dlani
tepe srdcem ptáčete

Pojď
přejdeme na nový břeh


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.