Potkal jsem holku, pánové!

cvrcka

No, měla hlas jak     kafka
a to co na mě křikla
tím svým pohledem...


Jestli je někde místo mezi spáry
to místo, kde to ještě tepe
Jestli je ve mně tohle místo

Rozbiju prostor o útesy.

Aby to všude kolem burácelo
Aby pak nastalo to ticho
jako po ní

a bylo slyšet zašustění křídel
 
když zlomila            
linii letu


Takovej hlas,
řeknu vám,
to už se dneska nevídá.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.