Obhajoba všech polehčujících okolností

Marie Lu

když pláču

můj mrtvý aljašský pes

štěká na měsíc

stejně jako ostatní psi

hluboce vyjí

za zradu trýznitelů

jimž sebevydavše

položili sami sebe

tak usedavě a pietně

na obětní stůl

nikdy nelegitimní

vraždy

              

ráno je slehlá zem

však lidská odůvodnění

o nichž vydává svědectví

ustupují před vlastními

noži svědomí

přiložených k tepně tohoto bytí

a v nevzpřímené ose života

žvatlají senilní slova

která se vytrácejí

jak slepé páry pochodní pravdy

a jen živoucí kosti stromů

ztvrzují přísahou

mlčení o naší pošetilosti

nedívat se nikdy ničemu do očí

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.