úvaha v začarovaném kruhu

aleš-novák

v České televizi 

by mohli zakázat

vysílání informací

o cenzuře

televizního zpravodajství


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.