Celistvění

Marie Lu

přišla jsem až doprostřed

svého dechu

kde spojují se ptačí hlasy

tak tiché průhledné

že kdyby promluvil

jsi na mě

poznal bys jen v odlesku hladiny

která pohnula se větrem

do prošeptnutí

aby naklonila smrt

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.