Příště pozor, ptáku, co dáš do zobáku! - říkačka

kuča

 

Zobal shnilé jeřabiny,

od těch chvil je někdo jiný.

Od těch chvil se jeřáb

chová jako neřád.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.