modlitba

Danny

rozléváš svoji krásu jen tak, zdarma, všem rozléváš svoji krásu na schody do nebe
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.