Přání na rok 2015

empatie

Všem písmákům přeji Vánoce prožité dle svých představ a přání. Do nového roku pořádné koště, zdraví a zase zdraví. Nejen zdraví tělesné, ale i duševní, proto pořádné koště. V duši vymeťte nenávist, závist, pomstychtivost a všechnu zlobu. Spadne z vás tuna a lehkost, kterou pocítíte, vám umožní dívat se na všechny problémy z nadhledu. Ať se vám dobře létá, vše dobré přeje Empatie.

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.