meditační

Danny

myšlenky nelze najít když je mysl jako palác ze skla průhledná
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.