jazykovědná úvaha

aleš-novák

nevím, proč se těm,

kdo pomáhají příchozím

ze zemí půlměsíce,

říká sluníčkáři


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.