Nitropocit op.II.

Richard Hrob

Kdo nemá koho milovat, musí verše psát

trávit svůj volný čas v kavárnách zpitý

snášet ten úděl svůj a z něj se neposrat

těžce jen snášet. Muset- když není zbytí

 

Snášet tak den po dni a po dni zase den

v samotě trávit vše, všední dny i svátky

cítit ji okolo, být jí i přejeden

stále se trápit tím, proč na život jsme krátký

 

 

/2011-12/


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.