poeticky korektní

Danny

vyprat bílé prádlo na průhledno vlastně být průhledný celý včetně myšlenek nenechat se chytit do pasti názorů místo nich prázdnou množinu, mezeru, vzduch vlastně ani moc nebýt, pokud to jde stát se poeticky korektním
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.