esoterická úvaha o architektuře

aleš-novák

původní verze:

raději bydlel / ve starém domě / kde straší

než v nějaké / bezduché / novostavbě


dům

kde straší

je oduševnělý

 

novostavba

naproti

je bezduchá


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.