březen/srpen 2016

Kapsa

A přijdou si pro nás,

a oddělí nás

jako siamská dvojčata.

 

Duše a tělo.

 

Víra, která podléhá ohni,

křesťanství – spaluje.

 

Varuje plameny pekelnými.

 

Jsme kostnatí, jsme naplněni masem,

jsme smrtelní,

jsme naplněni strachem,

že nás někdo, něco, vystřídá na špici,

 

vystřídá v místě, kde už je prázdno

a ticho…

 

Tvoříme si vlastní peklo.

 

                                   (březen 2016)

 

 

Lebku obepíná jen tenká kůže,

připomíná růžový kartón;

 

pokoj bezdomovce,

který usíná pod hvězdami z grafity.

 

Chtějí se zdát a usínat,

touží po noci, která tě obepíná

jako tlapy medvěda.

 

                                   (srpen 2016)


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.